ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
H βιβλιοθήκη δεν υποστηρίζεται πλέον από την Υπηρεσία openABEKT

Μονής Πετράκη 4,
Αθήνα, Τ.Κ. 115 21

Τηλ + 210-7212828
Fax + 210-7214662
Email : administration@psychoanalysis.gr