ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
H βιβλιοθήκη δεν υποστηρίζεται πλέον από την Υπηρεσία openABEKT

Η Βιβλιοθήκη της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας (ΕΨΕ) δημιουργήθηκε με στόχο να υποστηρίξει την τεκμηρίωση και εδραίωση της ψυχαναλυτικής σκέψης, την διευκόλυνση των απαιτούμενων σύγχρονων ερευνητικών διαδικασιών όπως της πρόσβασης στην διεθνή βιβλιογραφία και τη σχετιζόμενη μεταφορά γνώσεων για τις τεχνικές κλινικές δεξιότητες. Η Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία ανέπτυξε τη συλλογή έργων της Βιβλιοθήκης κυρίως με δωρεές έντυπου υλικού των μελών της τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό. Παράλληλα η εξακολουθητική της διεύρυνση στηρίζεται στην αγορά νέων εντύπων, ολοκληρωμένων μονογραφιών ή περιοδικών εκδόσεων,  ώστε να ανταποκρίνεται ολοένα και πληρέστερα στις ανάγκες των χρηστών της. Ο όγκος της συλλογής υπολογίζεται περίπου στους 2000 τόμους μονογραφιών καθώς επίσης και σε περίπου 100 τίτλους περιοδικών εκδόσεων. Το φάσμα του έντυπου υλικού καλύπτει ένα ικανοποιητικό μέρος της επιστήμης της ψυχανάλυσης το οποίο και περιλαμβάνει όλες τις ψυχοπαθολογικές εκφάνσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς όπως αυτή κυρίως κατανοείται στο πλαίσιο της φροϋδιανής παράδοσης. Ας σημειωθεί πως πέραν των έργων των κλασσικών στοχαστών της Ψυχανάλυσης η βιβλιοθήκη απαρτίζεται από εκδόσεις που αφορούν την ποικιλότροπη και πολυσχιδή ανάπτυξη της Ψυχανάλυσης από την εποχή του ιδρυτού της έως σήμερα.